Project » Tematik 2 (Huruf tegak sambung)

TUJUAN PEMBELAJARAN
Mampu menulis huruf tegak sambung

AKTIVITAS PEMBELAJARAN
Mengerjakan worksheet huruf tegak sambung.

  • Tuesday 27 September 2016
  • Grade 2.1 Cut Nyak Dien Class
  • Anisaturriffat izdihar
  • Bookmark and Share
WA Kami