Project » BTQ

TUJUAN PEMBELAJARAN
Dapat membaca iqro dengan baik dan benar serta mampu menulis huruf hijaiyah


AKTIVITAS PEMBELAJARAN
Membaca dan Menulis

  • Tuesday 7 February 2017
  • Grade 2.1 Cut Nyak Dien Class
  • Rusli
  • Bookmark and Share
WA Kami